24 april 2018

Wilhelmina gebruikte verdovende middelen

Uit het pas verschenen boek van historicus Gerard Aalders over het leven van koningin Wilhelmina blijkt dat ze tijdens de oorlogsjaren in Londen verdovende middelen gebruikte.Prof. Fasseur, de Wilhelmina-biograaf, had daar ook al voorzichtig aan gerefereerd.Fasseur maakte melding van het gebruik van methadon door de vorstin in 1944. Dit is synthetische heroïne.Ook noemde hij het gebruik van pervitine.Dit heet tegenwoordig crack of crustaceeën meth.Dit middel werd ook door de Duitse troepen gebruikt die in de meidagen van 1940 Nederland bezetten.Ook Adolf Hitler gebruikte het middel en het was bedoeld om vermoeidheid tegen te gaan.Aalders noemt het middel ook in zijn boek.In 2016 werd het gebruik van pervitine door Wilhelmina ook al beschreven door historicus Marcel Verburg in zijn boek over de geschiedenis van het ministerie van justitie in de jaren 1940-1945.