12 december 2018

De drie Jannen

Gedurende de 18e eeuw, de eeuw van de Verlichting, heetten de stamhouders van de familie Van den Bos allemaal Jan.Het waren de op 5 december 1700 in de Leidse Pieterskerk door ds Fabricius gedoopte Jan, de op 6 september 1744 in de Lootskerk gedoopte Jan en de op 18 juli 1770 door ds Van der Mey gedoopte Jan van den Bos.Leiden, de stad van hun geboorte, was in de 18e eeuw een stad in verval.De lakennijverheid had zwaar te lijden.De meeste textielwerkers zijn in de onderdelen spinnen en weven werkzaam.Ook de drie Jannen uit onze familie vinden daarin hun werk.De in 1770 geboren Jan geeft bij zijn huwelijk in 1797 op karsaaiwerker te zijn.Hij overlijdt pas na 1850 en zit aan het einde van zijn leven in het Oudeliedenhuis aan de Kaarssemakerstraat.Leiden was economisch gezien volstrekt afhankelijk van de lakennijverheid.Die volstrekte afhankelijkheid brak haar in de loop van de 18e eeuw op.In 1815 werd het absolute dieptepunt bereikt.