9 juni 2019

De middeleeuwen (500-1500)

De periode van ongeveer 500 tot 1500 in de geschiedenis noemen we de middeleeuwen.Het was de periode tussen de val van het westromeinse rijk en het aanbreken van de nieuwe tijd, dat we meestal laten aanvangen met de ontdekking door Columbus van Amerika of de uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450.Niet toevallig is het dat het begin van de Reformatie door Luther in 1517 ook in deze tijd valt.Nieuwe horizonten lagen open, nieuwe werelden werden ontdekt en ontsloten.De middeleeuwen die aan deze tijd voorafgingen worden vaak als donkere of duistere middeleeuwen aangeduid, een periode tussen de culturele bloeiperiode van de klassieke oudheid en de Renaissance waar het licht van de oudheid opnieuw doorbrak.Recentelijk vat de opvatting post dat het zo zwart-wit niet ligt.Overgangen verliepen geleidelijk en de middeleeuwen waren kleurrijker dan we wel eens denken.Wat weten we van onze familie in de middeleeuwen? Waar leefden ze, wat deden ze? Dat blijft grotendeels in nevelen gehuld.Doornik zou een centrale woonplaats geweest kunnen zijn.Onze voorouder Nicholes de le Roke woonde en werkte er in ieder geval in het begin van de 13e eeuw, de tijd van Franciscus van Assisi en Thomas van Aquino.Maar leefde de familie Bourdeauduis of Bourdeauducq daar ook? Met enige waarschijnlijkheid zouden we dat kunnen stellen.In de 4e eeuw was er al christelijke aanwezigheid in Doornik.Van ca 432 tot 486 was de stad de hoofdplaats van de Salische Franken.Van 1187 tot 1521 was het een Frans kroondomein.Toen voegde Karel V haar bij de Nederlanden.Het bisdom Doornik ontstond in de 5e eeuw toen Chlodovech I de zetel van zijn rijk naar Parijs verplaatste.