1 juli 2019

De Oudheid

De periode vanaf de uitvinding van het schrift rond 3300 v. Chr.tot aan het jaar 500 n. Chr.noemen we de Oudheid.De Klassieke Oudheid noemen we de periode vanaf ca. 750 v. Chr.tot 500 n. Chr. Het gaat dan met name over de Romeinse en Griekse beschaving.Wie waren onze voorouders in deze periode? Waren het Franken en zo ja, is er meer over de Franken bekend in dit tijdvak? De Franken waren Germanen.Ze leefden in Duitsland, langs de Rijn en de IJssel.In 260 n. Chr. Was er een Frankische doorbraak langs de Rijn. Toen trokken ze het Romeinse rijk binnen.