20 januari 2020

De periode van 1000 tot 1250

De periode van 1000 tot 1250 wordt in de geschiedkunde aangeduid als de lange 12e eeuw.Het was een tijd van economische opbloei en veel ontginningen.Het klimaat werd ook milder en er werden veel kerken en kloosters gebouwd in deze periode.Eerst had men algemeen verwacht dat in het jaar 1000 de wereld zou vergaan, maar toen dat niet gebeurde kwam er veel energie vrij.De groeiende bevolking vond huisvesting in de steden die toen opkwamen.Het grote Karolingische rijk was nu uiteengevallen.Publieke macht werd geprivatiseerd.Kasteelheren werden heer en meester in hun eigen kleine gebied.Alleen Engeland was in de 12e eeuw al een gecentraliseerd gebied.De koning van Frankrijk werd pas in de 13e eeuw een feitelijk machthebber van zijn rijk.In diezelfde 13e eeuw leefde onze voorouder Nicholes de le Roke.