21 mei 2020

De winter van 1928/1929

De winter van 1928/1929 was een strenge winter.In januari 1929 was het al ijzig koud, maar in februari begon het hier te lande op de Noordpool te lijken.Op 12 februari 1929 brandde het Leidse stadhuis tot de grond toe af en op 14 februari vroor het maar liefst 19 graden.Er stond een ijzige wind, de rivieren vroren dicht en het Leger des Heils in Haarlem deelde gratis warme koffie uit aan de daklozen daar.Er kwam zelfs straatverwarming.Geertruida van den Bos-Nievaart over die winter en de stadhuisbrand in maart 1990:’ Jacques was pas geboren.Ik heb de stadhuisbrand zelf niet gezien.Ik kon toen niet weg.Maar mijn buurman was brugwachter en die had nachtdienst gehad en die tikte tegen de muur:’Het stadhuis staat in brand.Gaan jullie eens kijken!Toen werkte mijn schoonmoeder nog bij Dros.Ik had de kinderen van boven binnen bij de kachel.Ze hebben op de grond gelegen,zo’n strenge winter was het.Ze hadden gezegd: de kinderen vriezen dood boven.’