13 januari 2021

Nieuwe vondsten

In het onderzoek naar onze familiegeschiedenis ben ik nieuwe vondsten op het spoor gekomen.Zo kwam ik tot de ontdekking dat een broer van Denijs van den Bos (1859-1913), de oom van onze groot- en overgrootvader Denijs van den Bos (1896-1966) al heel jong last van zijn hart had.Het gaat om Frederik van den Bos die op 22 april 1855 geboren is en in 1875 vrijgesteld was van militaire dienst vanwege hartkloppingen.Hij was sigarenmaker.Ook zijn op 11 januari 1850 geboren broer Willem Frederik, baggerman, was vrijgesteld van dienst vanwege het feit dat hij een rechter oog miste.Dit volgens het militieregister van 1870.Hun broer Jan diende wel, en wel bij het vierde regiment infanterie rond 1867.Hij was smid en op 1 februari 1847 geboren.