12 januari 2022

De 12e eeuwse Renaissance

De periode tussen ongeveer 1070 en 1320 noemen historici de '12e eeuwse Renaissance', een periode van meer dan 100 jaar.Het was een periode van intellectuele en literaire bloei.In nog meer opzichten was het een periode van bloei en opgang.De internationale handel nam toe.Ook was er meer sociale en geografische mobiliteit.Er ontstonden universiteiten en de steden groeiden.Aan de universiteiten werden nieuwe methoden van analyse gedoceerd.Er ontstond een nieuwe logica, maar het geloof in God bleef onaangetast.Voor het eerst sinds de Oudeheid kwamen er via Arabisch Spanje Griekse teksten beschikbaar.Hierdoor bloeide de logica,filosofie en natuurwetenschap.