8 februari 2022

Nieuwe feiten in de zaak Hendrik van Welzen

Het onderzoek naar het concentratiekampverleden van onze oudoom Hendrik van Welzen (1893-1975) heeft nieuwe feiten opgeleverd.Op de avond van 7 februari 2022 zond NIOD- medewerker Rene van Heijningen mij een tweetal brieven van oom Hendrik uit 1945.De ene brief is gedateerd 6 juli 1945, de andere 21 augustus 1945.Daarin vraagt hij aan het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen in Vught om de toewijzing van extra levensmiddelen omdat hij daar gezien zijn kampverleden recht op had.Hij schrijft verder dat hij na de bevrijding van Buchenwald door Amerikaanse troepen op 11 april 1945 met een eerste groep Hollanders op 7 mei uit het kamp kon vertrekken.Op 9 mei 1945 kwam hij in Eindhoven aan.Daar moest hij tot 4 juni wachten alvorens hij naar Leiden kon vertrekken.