17 maart 2022

Persoonsbewijs was nogal eens zoek of vermist

Uit onderzoek in de Leidse politie-archieven uit de jaren 1940-1945 is ons gebleken dat de persoonsbewijzen van de familie Van den Bos nogal eens zoek of vermist waren.Zo gaat op de avond van 7 februari 1943 Annie, geboren 12 februari 1920,naar de politie om te melden dat haar persoonsbewijs wordt vermist.Op 25 september 1943 is ook het persoonsbewijs van overgrootvader en grootvader Denijs van den Bos (1896-1966) zoek.Hij gaat die dag naar het politiebureau om daarvan aangifte te doen.Op 16 februari 1944 tenslotte doet om 16.50 uur Oom SJaak, geboren 12 januari 1929,aangifte van vermissing van zijn bewijs op het bureau.