16 augustus 2022

Het boeddhisme

Van de wereldgodsdiensten is het boeddhisme zeker ook een heel aansprekende,al is het boeddhisme niet echt een godsdienst.Het boeddhisme is voortgekomen uit het hindoeisme en is rond 500 voor Christus in India ontstaan.Boeddha was daar de centrale figuur.Het boeddhisme kent geen kerk als instituut,geen autoriteit en geen wettelijk schriftgezag.'Cultiveer je geest met grenzeloze liefde,grenzeloos medelijden, grenzeloze vreugde en grenzeloze gelijkmoedigheid.' 'Concentreer je op 'mind',leegte, niet-zelf, nirvana of op andere realiteiten als dood, lijden, de gestalte van Boeddha.Medelijden is belangrijker voor de monniken dan eenzaamheid.Het wegnemen van de bronnen van onwetendheid en van het lijden.' Bron:'Kroniek van een monnik',C.J.A.Tholens