16 november 2023

JFK 60 jaar geleden vermoord

Het is op 22 november a.s., de dag van de verkiezingen in Nederland,precies 60 jaar geleden dat John F. Kennedy in Dallas, Texas,werd vermoord.Als hij tot president verkozen wordt in 1960 is hij de belofte van een generatie.De jonge president enthousiasmeert de mensen.Als hij vermoord wordt,houdt de wereld dan ook de adem in.Tot op heden is onopgehelderd gebleven wie er precies achter de moord op Kennedy zat.Handelde Lee Harvey Oswald alleen of was er toch sprake van een complot? Ook 60 jaar na dato blijft dat onduidelijk.Kennedy is inmiddels uitgegroeid tot een mythische figuur en dat terwijl zijn presidentschap nog geen drie jaar geduurd heeft.De Kennedy White House werd Camelot genoemd.