23 september 2011

Denijs van den Bos- 12 maart 1918

Hoe was de situatie in Nederland in het voorjaar van 1918 ten tijde van de geboorte van onze grootvader Denijs van den Bos? Nederland kende destijds een voedseldistributiesysteem. Het broodrantsoen werd begin 1918 verlaagd. Op donderdag 11 april 1918 werden winkels geplunderd, waaronder veel bakkerijen. Vanaf de herfst van 1917, de tijd waarin Denijs van den Bos (1896-1966) en Geertruida Nievaart (1899-1992) in het huwelijk waren getreden, was de economische situatie in ons land drastisch verslechterd. Er was algemeen een groot tekort aan voedsel en brandstoffen ontstaan, ook door het stilvallen van importen uit de VS. Een systeem van verdeling van het voedsel door middel van voedselbonnen was in het leven geroepen. Maar welgestelden konden nog wel vaak makkelijk aan voedsel komen als ze maar betaalden. Hoe groot de nood soms was blijkt wel uit het feit dat onze zwangere overgrootmoeder Elizabeth Schaft tot na kerstmis bleef werken om haar kerstpakket maar niet te hoeven missen met kerstmis 1918. Op 5 januari 1919 werd haar dochter Jansje geboren. Het was een roerige periode in de Nederlandse geschiedenis in de herfst van 1918. Op 18 november 1918 was er een Oranjebetoging op het Haagse Malieveld. Contrarevolutionaire krachten zetten het 'Oranjewapen' in tegen 'het rode gevaar'. Troelstra had de revolutie uitgeroepen, maar hij had zich vergist.