27 april 2012

De familie Bordedeu in de 16e eeuw

De familie Bordedeu moet in de 16e eeuw in Henegouwen hebben gewoond, althans in het laatst van de 16e eeuw. Hoe verliepen die jaren voor de familie? Jacques Bourdeauducq moet rond 1600 in Douchy, Henegouwen geboren zijn. In 1570 wordt een Jehan Bourdauduc in de Antwerpse poortersboeken ingeschreven. Hij is afkomstig uit Valenchijn. Peronne Bourdeaudhui vestigt zich eind 16e eeuw in Frasnes. In 1526-1527 wordt Michel Bourdauduis te Doornik wegens de leer van Luther veroordeeld tot het betalen van 10 carolusguldens.Hij moet op bedevaart naar de Onze lieve Vrouwekerk van Halle met een brandende kaars in zijn hand. Over hoe het de familie in de jaren 1540 is vergaan is niet veel bekend. De familie woonde verspreid in Doornik,Antwerpen, Frasnes en Valenchijn. Ook zou ze in Douchy hebben gewoond.