1 mei 2012

Nederland en de machtsoverneming van Hitler

Wat gebeurde er rond de 30e januari 1933, de machtsoverneming van Adolfs Hitler in Duitsland? Colijn trad eind mei 1933 met zijn crisiskabinet aan. Colijn uitte zich tussen januari 1933 en mei 1933 over het Duitse nationaal-socialisme. Hij verwierp het antisemitisme, maar billijkte de terreur tegen communisten en socialisten. Eind april 1933 werden in Nederland vervroegde Tweede- Kamerverkiezingen gehouden. De muiterij op de Zeven Provinciën vond in deze tijd plaats. In februari 1933. Hoe verging het onze familie in deze tijd? Anna van den Eijkel, onze grootmoeder, moet in 1931 in contact zijn gekomen met ene Dirk Offers, een slagersknecht, met wie ze in november 1932 moet zijn verloofd. Op maandag 27 februari 1933 schreef Annie Offers, zuster van Dirk, een briefje aan Anna waarin ze haar vroeg samen met Emma naar Loosduinen te komen in verband met de verjaardag van broer Karel Offers op 1 maart 1933. Karel Offers werd 19 en had tbc gehad. Grootvader Johannes Bavelaar was aan het begin van de jaren 30 druk bezig in zijn kappersbedrijf aan de Leidse Oranjegracht. Hij was lid van de kappersclub Hulp en Vriendschap. Hij bezocht daartoe vergaderingen in restaurant De Harmonie aan de Leidse Breestraat. Af en toe reisde hij naar België. in augustus 1933 nam hij een bewijs van Nederlanderschap in ontvangst. Ook gaat Jan soms naar de toneelvereniging van Nut en Vermaak. Grootvader Denijs van den Bos zwom in augustus 1933 diploma in de Zijl. Hij was op 12 maart 1933 15 jaar geworden. Op 6 december 1932 was zijn grootmoeder Suzanna van Royen overleden na een langdurig ziekbed. Denijs zat op de ambachtsschool aan de Haagweg in deze periode. In april 1934 zou hij de school verlaten. Grootmoeder Jansje Schaft tenslotte moet aan het begin van de jaren 30 op de huishoudschool hebben gezeten. Haar vader was vaak zonder werk in deze eerste jaren na de beurskrach van 1929. Haar latere leven werd getekend en beïnvloed door de crisis van de jaren 30.De ommekeer in de Duitse politiek op 30 januari 1933 kwam voor de Nederlandse pers als een verrassing. Op 5 maart 1933 werden in Duitsland verkiezingen gehouden waarbij Hitler en Hugenberg een kleine meerderheid verwierven.