7 juli 2012

De financiële crises

De huidige financiële crisis staat niet op zichzelf. Ook in het verleden deden zich financieel-economische crises voor. In 1816,1825,1836,1847,1857,1866,1873,1890,1907,1921,1929 en 1937 waren er financiële crises. Een aantal van die crises mondden uit in economische depressies. Zo was er vanaf 1873 tot 1896 een grote depressie. Maar de periode van 1929 tot 1939 was toch wel uniek te noemen. In de jaren 1840 was er ook een depressie in Europa.