1 juli 2012

Het jaar 1931

De huidige crisis heeft schrikbarende gelijkenissen met de crisis van de jaren 30. Dat is ook de mening van vooraanstaande wetenschappers als Roubini, Krugman en Ferguson. Het huidige jaar 2012 vertoont zelfs zeer veel gelijkenis met de gebeurtenissen uit 1931 toen de Oostenrijkse bank Creditanatalt omviel en een bankencrisis het gevolg was. Dat bracht uiteindelijk de nazi's in Duitsland aan de macht. In mei 1931 slaagde Creditanstalt er niet in de verliezen te dekken. Een lening van de Bank of England voorkwam de totale ineenstorting van het Oostenrijkse bankenstelsel maar toen was er al een politieke crisis in Oostenrijk ontstaan. Het totale Middeneuropese stelsel van financiering werd inmiddels in twijfel getrokken. Ook Duitsland raakte er nu in betrokken.