7 september 2012

De jaren 1900-1960

Sprak ik u de vorige keer over de geschiedkundige ontwikkeling van de afgelopen 50 jaar, vandaag wil ik het met u hebben over de jaren 1900-1960. In 1899 werd grootvader Johannes Bavelaar geboren. Dat was in de tijd van de Belle epoque. De Belle epoque was de periode tussen 1890 en 1914. Ook onze grootmoeder Anna van den Eijkel werd in die tijd geboren:1909. Daarna volgde de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Nederland kreeg te maken met distributie en schaarste. In 1917 kwam het tot hongeroproer in veel steden. In 1918 en 1919 werden de ouders van onze vader geboren. Denijs van den Bos en Jansje Schaft. Daarna volgden de ROaring twenties. Het was de tijd van de opkomende radio en massacommunicatie deed zijn intrede. Nederland was verzuild. De Nederlandse overheid deed er sinds 1923 alles aan de begroting sluitend te maken en de positie van de gulden te verdedigen. Maar toen braken vanaf 1929 pas echt zware tijden aan. De jaren 30, jaren van economische en sociale nood, de jaren van de Depressie.Colijn werd in 1933 opnieuw premier. Hij bleef dat tot 1939. Op 10 mei 1940 kwam aan de periode van het interbellum een einde. Nederland beleefde vijf lange, bange jaren van bezetting. In die bezettingstijd traden onze vier grootouders in het huwelijk. Jansje en Nijs in 1942, Anna en Jan in 1944. Onze ouders werden in 1944 en 1945 geboren. Er was nog grote armoede na de bevrijding. Daarna begon de welvaart weer toe te nemen. De wederopbouw werd in de jaren 1950 ter hand genomen.