23 september 2012

De jaren 1800-1850

Wat gebeurde er in de jaren 1800-1850? Wat gebeurde er in Nederland en met de familie Van den Bos? In 1813, op 30 november om precies te zijn, landde de latere koning Willem I met een Engelse sloep aan het strand van Scheveningen. Dat is komend jaar precies 200 jaar geleden.'De oude tijden zouden wederom keren' in 1813. Op donderdag 2 december 1813 werd Willem uitgeroepen als soeverein vorst. De titel koning wees hij vooralsnog af. De in 1770 geboren Jan van den Bos is in 1814 militair. Hij maakte deel uit van het 13e bataljon landmilitie. Hij lag in Den Haag in garnizoen. Jan is dan 43 jaar. Waarom koos hij voor een legerfunctie? Had hij geen ander werk? Was hij verplicht dienst te nemen? Dat laatste lijkt niet voor de hand te liggen. Jan was remplacant. Hij werd ingehuurd voor vervangende dienst.En dan vangen de jaren 1820 aan. Deze jaren werden door een zekere matheid gekenmerkt. Er zou een jansaliegeest in Nederland heersen. Ook in Leiden was dit het geval. Moeder Maria van den Bos-Taverne ging haar laatste levensjaren in. Op 21 december 1827 overleed ze in het Caeciliagasthuis. Het was de tijd van de Romantiek. Byron en Shelley komen te overlijden. De jaren 1830 beginnen met de Belgische Opstand. In 1839 is de Belgische Afscheiding definitief een feit. Na 1830 volgde de koning een volhardingspolitiek. In april 1839 gaf hij die politiek op. De in 1814 geboren Jan van den Bos moet in de loop van de jaren 1830 werk hebben gevonden als kuiper. Op 11 januari 1838 trouwde hij met zijn Jannetje Isabella van Heusden. De jaren 1840 zijn revolutionaire jaren.