1 februari 2013

De jaren 1650-1700

Vandaag wil ik het met u hebben over de jaren 1650-1700 en de familie Van den Bos. In 1650 begon het eerste stadhouderloos tijdperk in de Republiek. Mogelijk leefde de familie Bordedeu in 1650 nog in Henegouwen. Van mijn achterneef Deen Boogerd hoorde ik laatst dat leden van de familie Bourdeauducq destijds werkzaam waren als chirurgijn en nu nog als apothers werkzaam zijn. Op 12 mei 1656 huwde stammoeder Elisabeth Hannotteel, rond 1635 in Artois geboren, met de uit Douchy afkomstige Pierre Bordoduijck. Jacobus Bordoduijck, van wie wij afstammen, werd in 1658 geboren in Leiden. Op 9 december 1667 ging Pierre met zijn tweede vrouw Rebecca Buque in de Waalse kerk in Leiden in ondertrouw. In het rampjaar 1672 werd uit dit huwelijk Jehanne geboren. In 1672 trad stadhouder Willem III aan. De gebroeders De Witt werden gelyncht, op gruwelijke wijze vermoord. Tot 1702 zou Willem III stadhouder zijn. Vanaf 11 april 1689 was hij tevens koning van Engeland en Schotland.