23 februari 2013

De jaren 1200-1400

Hoe verliepen de jaren 1200-1400 voor onze voorouders? Voor wat betreft de familie Bourdeuaduis weten we weinig over deze periode. Meer weten we over de voorouders van Katrijn van Rokken. Zij ging op 1 oktober 1688 in ondertrouw met Daniël Thomasz Schaft die in 1660 werd geboren. Daniël Thomasz Schaft is een voorouder van onze grootmoeder Jansje Schaft (1919-2007) Een voorouder van Katrijn was een zekere Nicholes de le Roke, in 1221 schepen in Doornik. Hij was een invloedrijk man, een belangrijk handelaar die kon lezen en schrijven. Zijn kinderen in volgende generaties konden zeker ook lezen en schrijven. Nicholes bezat een huis in Doornik. Hij behoorde zodoende tot de erfachtige lieden. Hij had een rechtsprekende functie, had het beheer over goederen en droeg zorg voor het welzijn van weduwen en wezen. Voor wat betreft de familie Van den Eijkel hebben we ook informatie uit de 13 e eeuw. Zo is in 1243 Heinrich van Ecclo rentmeester en opzichter van een hofstede. De 14 e eeuw, de periode tussen 1300 en 1400 werd gekenmerkt door crisis, oorlog en pest. De bevolkingsaantallen namen sterk af in Europa. De pest greep vanaf 1348 om zich heen. Er was verpaupering, handelsstromen droogden op. Mensen leden honger. Ook onze voorouders moeten deze crises in de 14 e eeuw aan den lijve hebben ondervonden.