19 april 2013

1963

Toen onze ouders op 29 augustus 1963 in het huwelijk traden waren de jaren zestig nog niet echt begonnen. Wel volgens de kalender, maar het waren nog niet de jaren zestig zoals we ze in later jaren zijn gaan verstaan. De jaren zestig die zich in symbolen laten samenvatten: provo, hoepla, D66, Vietnam, woodstock. Dat waren de revolutionaire jaren zestig en van revolutie was in 1963 nog geen sprake. Het was de stilte voor de storm. Nog in veel dingen ademde Nederland in 1963 de sfeer van de jaren vijftig. Pas in 1966 zou dit beeld gaan kantelen in Nederland. Zo bezien begonnen de jaren zestig feitelijk pas in 1965-1966 en duurden ze tot 1975 ongeveer. Decennia houden zich in cultureel-historisch opzicht nu eenmaal niet altijd aan de kalender. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat onze ouders in het huwelijk traden.