24 februari 2014

Het interbellum

Vandaag kijken we terug op de jaren 1919-1939 en de familie Van den Bos. Ook wel het interbellum genoemd, de jaren tussen de beide wereldoorlogen. Dit waren ook de jaren van de jeugd van grootouders Van den Bos. Onze grootvader Denijs van den Bos werd op 12 maart 1918 geboren, onze grootmoeder Jansje Schaft op 5 januari 1919. Zij groeiden dus op in de jaren 20 en 30. De jaren 20, ook wel roaring teentjes genoemd, verliepen relatief voorspoedig. Koningin Wilhelmina verwees in de troonredes uit die jaren wel naar schaduwkanten, maar over het algemeen ging de economie flink vooruit. Het waren de jaren van de charleston. De jaren 30 daarentegen verliepen veel minder voorspoedig. Het waren de crisisjaren in een burgerlijk-verzuild land. Nederland was tijdens de jaren van het interbellum een conservatief land. Het waren de eerste 20 jaren uit het leven van grootouders Van den Bos. Grootmoeder Anna van den Eijkel werd 30 in 1939, grootvader Johannes Bavelaar 40.