13 februari 2014

Nogmaals de jaren 30

Vandaag kijken we nogmaals terug op de jaren 30, de jaren voor de oorlog. Jaren van economische rampspoed en de opkomst van de NSB in Nederland. Veel middenstanders werden lid van de NSB voor de oorlog. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935 kreeg de NSB 8 procent van de uitgebrachte stemmen. Bij de verkiezingen in 1937 daalde dit percentage. Economisch gezien werd in de meeste Europese landen in 1932 het dieptepunt van de crisis bereikt, maar Nederland bleef hier ver bij achter. Pas rond 1936 trad een kentering in.