14 april 2016

Het bezoek van Napoleon aan Leiden

In oktober 1811 bracht Napoleon een bezoek aan zijn nieuwe rijksdelen. Op 9 juli 1810 was Holland ingelijfd bij Frankrijk. Nu bracht de keizer ook een bezoek aan Leiden. Vingen de in 1770 geboren Jan van den Bos en zijn vrouw Maria Taverne een glimp van de keizer op? Gingen ze kijken in de stad? Daarover zijn ons geen bronnen overgeleverd. Egodocumenten, dagboeken of brieven van onze familie uit die tijd bezitten we niet. Wat we wel weten is dat Napoleon zich tijdens zijn bezoek bijna niet liet zien. Het bezoek werd geen succes. De regen kwam met bakken uit de hemel en de keizer toonde zich bij de ontvangsten buitengemeen onbeschoft en humeurig. napoleon was bang voor aanslagen. er was onvrede onder de bevolking en ook verzet. Het standaardwerken in de historiografie is dat de Nederlanders bijna niet in opstand kwamen tegen het Franse bewind, maar dit beeld behoeft correctie. De onvrede kwam ook voort uit de economische malaise die in de jaren 1810-1813 een hoogtepunt bereikte. Hoe onze voorvader Jan van den Bos (1770-na 1850) tegenover Napoleon stond weten we niet.