2 mei 2016

4 en 5 mei 2016

Spoedig is het dodenherdenking en bevrijdingsdag 2016-71 jaar na het einde van de tweede Wereldoorlog en bezettingstijd in Nederland. Over de bezettingstijd heeft met name onze moeder en oma menig verhaal opgetekend, 9 jaar geleden ging ze van ons heen, maar tijdens haar leven getuigde ze menigmaal van haar afkeer van onrecht en dictatuur. Op 10 mei 1940 begon voor Nederland de oorlog en bezettingstijd. Ze waren die avond gaan dansen bij Mieremet, Janny en Nijs. Het was een beetje laat geworden. vader Arie Schaft was boos., Dat pikte ik niet,, zei dochter Jansje Schaft later., Dat is de enige keer dat ik ruzie met mijn vader heb gehad, verklaarde ze later. later die nacht bezette Duitsland ons land, het begin van vijf lange, bange jaren.