12 mei 2016

Oudste vermeldingen

De vroegste geschiedenis van de familie Bordedeu is in nevelen gehuld. De oudste vermelding van een Bordedeu dateert uit 1449. In dat jaar heeft een zekere Jehenne de Bourdeauduis haar testament opgemaakt in Doornik. De familie woonde dus in die tijd in of rond Doornik. In latere jaren worden opnieuw in Doornik testamenten opgemaakt door leden van de familie Bourdeauduis. De stad kende in de 15e eeuw een bloeiende lakenhandel. Doornik of Tournai lag in Henegouwen.