21 november 2016

Huidige tijd ook wel vergeleken met Renaissance

Onze huidige tijd, een tijd die ik eerder een overgangstijd noemde, is ook wel vergeleken met de periode van de Renaissance, de jaren 1450-1550. Dat was de tijd van de ontdekkingsreizen ( denk aan de ontdekking van Amerika in 1492) en een periode van mondialisering. Als gevolg van die mondialisering nam de ongelijkheid toe onder mensen. Waren de Nederlanden in de jaren 1200-1400 nog een van de meest egalitaire gebieden ter wereld, na 1500-1550 verloren burgers steeds meer economische zelfstandigheid. In de dertiende en veertiende eeuw was met name meedoen aan lokale politieke besluitvorming heel gewoon. Onze voorvader Nicholes de le Roke is daar een goed voorbeeld van. Het kanteling ligt dus bij het jaar 1550 ongeveer. Toen begon de economische groei te stagneren. De situatie in Henegouwen stak daarbij evenwel vrij gunstig af, mogelijk een verklaring ervoor dat veel mensen juist daar woonden onder wie onze voorouders Bordedeu. De reƫle lonen van de arbeiders lagen aan het eind van de 17 e eeuw onder die van de lonen in 1300. Was in de jaren 1450-1550 de boekdrukkunst de grote vernieuwende en stuwende factor, nu is dat het internet. In de Verenigde staten stagneert de koopkracht van de laagste groepen vanaf de jaren 1960, het kanteling in Europa ligt in de jaren 1990. Hier zie je dan ook de ongelijkheid toenemen. Angst voor te grote en steeds sneller gaande verandering, gevoegd bij de vluchtelingenproblematiek leiden dan tot een sociaal ontwrichtend maatschappelijk klimaat.En vaak leidt dat weer tot revoltes. Zoals we die nu in feite ook zien. Uitermate boeiende tijd!