9 april 2017

Immigranten

De familie Bourdonduick was een familie van immigranten in het Leiden van de 17e eeuw. Ze kwamen halverwege de 17 e eeuw in Leiden aan en hadden toen nog een Franse naam. Leiden bood werk in de textielindustrie en ook godsdienstvrijheid. Hier was al vrij vroeg een Waalse kerk. De oudste doop-, trouw- en begraafboeken van de Waalse kerk in Leiden gaan terug tot 1599. Maar in de loop van de 17 e eeuw raakte de familie steeds meer geïntegreerd in de Republiek. Al in de jaren 1680 vernederlandste de familie haar achternaam en noemde men zich Van den Bos. De familie werd geleidelijk van Waals protestant tot Nederlands hervormd. Heette de in 1658 geboren stamhouder nog Jacobus Bordoduijck, in 1700 werd stamhouder Jan van den Bos geboren. Hij was al volledig ingeburgerd.