31 juli 2017

De doctoraalscriptie

Eind jaren 80 ging ik nadenken over een onderwerp voor mijn doctoraalscriptie. Omdat ik me al langere tijd in de Duitse geschiedenis had verdiept, met name in de periode van Weimar en ik daarnaast altijd belangstelling had gehad voor monarchale stelsels en de monarchie was mijn keuze snel gemaakt. Het moest gaan over een eventuele herinvoering van de monarchie - Duitsland was jarenlang een keizerrijk geweest - in de jaren 1930-1933, het einde van de Republiek van Weimar en het einde van het democratisch bestel. Ik deed dit op eigen houtje, had de universitaire docent zelf niet om een onderwerp gevraagd. Dr. schot die de scriptie begeleidde en later beoordeelde zei dat hij dit niet eerder had meegemaakt. Dit jaar las ik in de krant dat Prof. Wesseling ook hij zijn hoogleraar niet om een onderwerp kon vragen voor de scriptie want dan kreeg je het antwoord van Huizinga: Maar meneer, ik kan toch ook geen vrouw voor u uitzoeken. Komende tijd zal ik u citeren uit mijn scriptie. Beetje onderbelicht is in de geschiedschrijving altijd geweest dat Hitler in de jaren 20 niet onwelwillend heeft gestaan voor een herinvoering van de monarchie in Duitsland. Zo had de geschiedenis heel anders kunnen lopen. Toeval bestaat dus wel degelijk, al verlies ik dat tegenwoordig soms wat uit het oog.