27 december 2017

Heimwee naar het verleden

Heel veel mensen hebben hedentendage heimwee naar het verleden. Er is soms een nostalgisch verlangen naar wat eens is geweest. Dit hangt nauw samen met een angst voor de toekomst die veel mensen hebben. Door de globalisering heefft het vooruitgangsgeloof een enorme knauw gekregen. Mensen zijn soms onzeker, hebben soms te maken met een wankelend wereldbeeld en de kiezer is op drift. Omdat we onzeker en soms stuurloos zijn en al veel langer in een identiteitscrisis zitten, zijn we op zoek naar houvast en zekerheden. Daarom grijpen we terug op tradities en rituelen. Grijpen we terug op het verleden. Vroeger vonden we zekerheid in de kerk of de zuil waarin we geboren werden, maar sinds de jaren van de ontzuiling in de jaren zestig, zijn zekerheden weggevallen.Alle tradities werden in de jaren zestig overboord gegooid. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak benadrukt dat we als samenleving op zoek moeten naar een groter wij. De individualisering is te ver doorgeslagen. Nu geloofszekerheden zijn weggevallen en we God hebben afgezworen, niet langer gemeenschapszin en verbondenheid in de kerk vinden,moeten we misschien weer een wij gevoel oproepen door opnieuw op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk verleden. De collectieve herinnering als startpunt van geschiedschrijving, zoals de historicus Von der Dunk senior het beschreven heeft in zijn boek In het huis van de herinnering. Want het is de collectieve herinnering die een samenleving tot een samenleving maakt. Ook tradities horen daarbij. Von der Dunk schrijft dat tot aan de negentiende eeuw het gedeelde verleden door verhalen uit eigen streek, familie en stam en vooral door feesten, rituelen en herdenkingen in stand gehouden werd. Het is fijn dat we die geborgenheid met kerst dit jaar bij Trudy en Gerard vonden. In die zin willen we hen danken voor hun gastvrijheid en vrijgevigheid. Zo houden we een traditie, door onze voorouders in gang gezet, in ere. Ik heb genoten met kerst. Heel sfeervol.Nogmaals duizend maal dank hiervoor,lieve Trudy, beste Gerard. En alvast een fijne jaarwisseling en een goed begin van 2018 voor onze familie!