20 maart 2018

De ambachtsschool

Vandaag blikken we opnieuw terug op het leven van onze vader, grootvader en overgrootvader Denijs van den Bos(1918-1988) Begin jaren 30 zat hij op de ambachtsschool,afdeling elektrotechniek instrumentmaker.Nijs ging aan de Haagweg op school.Op 1 juli 1931 werd hem een rapportenboekje overhandigd waarin driemaandelijks vorderingen zouden worden vermeld en cijfers voor vlijt en gedrag.In de zomer duurde de schooltijd van 8 tot 12 uur en van half twee tot vijf uur en in de winter ging hij van acht tot twaalf en van half twee tot half vijf naar school.In het eerste schooljaar behaalde Nijs goede cijfers voor rekenen en meetkunde.Voor vlijt en gedrag behaalde hij zevens.In het tweede jaar was hij goed in algebra.Daar haalde hij in 1932-1933 steevast achten voor.In 1933-1934 sloot hij zijn periode aan deze school af met achten voor vlijt en gedrag.Nijs was dus best een goede leerling.