6 mei 2019

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Op 2 mei was het precies 500 jaar geleden dat de grote kunstenaar, schilder, ingenieur, architect en wetenschapper Leonardo da Vinci in Frankrijk overleed.Hij werd in 1452 geboren in het Italiaanse Vinci.Hij was een vernieuwer in alle opzichten en zeer individualistisch.Een man die zijn tijd ver vooruit was.Het jaar 2019 is het Leonardo jaar.Leonardo da Vinci was een Renaissance mens.Hij nam de bomen en vogels waar, wilde rivieren verleggen, hij wilde vliegen.Da Vinci schilderde de Mona Lisa en Het laatste Avondmaal, verder de Christusafbeelding Salvator Mundi dat ook aan hem wordt toegeschreven.Het ging in 2017 voor 450 miljoen dollar van de hand.Van 1470 tot 1477 was Leonardo in Florence leerling van de kunstenaar Verrochhio.Van ca1482 tot 1499 verbleef hij in Milaan.Van 1495 tot 1498 schilderde hij aan Het laatste Avondmaal en in 1500 keerde hij naar Florence terug.Tussen 1503 en 1506 ontstond de Mona Lisa.Tussen 1513 en 1516 verbleef hij in Rome en in 1516 verhuisde hij naar Frankrijk waar hij in 1519 tenslotte overleed