27 februari 2020

Leiden als vestigingsplaats voor de familie Bordoduijck

Onze voorfamilie, de familie Bordoduijck vestigde zich in de loop van de 17e eeuw in Leiden.Daar heersten destijds economisch gunstige omstandigheden,met name voor hen die in de textielindustrie werkzaam waren.Er was werk genoeg.Tussen 1660 en 1670 bereikte de totale textielproductie de grootste omvang.In 1664 - Jacobus Bordoduijck,jongste telg destijds was toen 6 jaar oud- bedroeg die ruim 144.000 stuks.Het inwonertal van Leiden groeide van ruim 44.000 in 1622 naar 70.000 omstreeks 1670.Bijna de helft van het aantal inwoners was toen bij de textielproductie betrokken.