23 maart 2020

De pest

Na weer een historische toespraak, dit maal een koninklijke door Willem-Alexander vrijdagavond,gaan we nu een nieuwe cruciale week in in deze coronatijden.Veel gelezen dezer dagen wordt het boek ‘La leste’ van de Franse schrijver Albert Camus uit 1947.De pestepidemie die tussen 1347 en 1353 in de wereld woedde,greep snel om zich heen,zonder aanzien des persoons.Velen meenden destijds dat de ziekte een straf van God was.Flagellanten, geselaars of geselbroeders trokken 33 dagen langs de steden om boete te doen voor hun zonden.Zij spoorden anderen aan tot geloofsijver en vroomheid.Zozeer was de middeleeuwse samenleving doortrokken van religie en geloof.