5 oktober 2020

Denijs van den Bos (1918-1988)

In het jaar 1918, den 13e maart is voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden verschenen Denijs van den Bos, oud 21 jaren, blikslager, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Geertruida Nievaart, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 12e maart 1918, des namiddags half drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Denijs.Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Nievaart, oud 41 jaren, dekenwever, wonende te Leiden en van David Kanbier,34 jaren, wonende te Leiden.En is deze akte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen getekend.