25 oktober 2020

Suus, haar voorvader Jan van den Bos(1814-1867) en de nationale militie

Kreeg Suus afgelopen woensdag 21 oktober 2020 een brief waarin stond dat ze vanaf haar 18e wordt ingeschreven voor de dienstplicht, op 26 september 1837 werd in een certificaat van de nationale militie melding gemaakt van de inschrijving van Jan van den Bos, geboren op 14 oktober 1814.Aan hem was bij loting het nummer 79 toegevallen.Hij was door de militieraad, zitting gehouden hebbende te Gouda, uit hoofde van beneden de maat te zijn, voor een jaar vrijgesteld van de dienstplicht.Voor Suus en alle meisjes die dit jaar 17 jaar zijn geworden, geldt geen opkomstplicht.