20 april 2022

Gedicht ter gelegenheid van de 35-jarige bruiloft van Janny en Nijs

In augustus 1977 waren Janny en Nijs, onze ouders en grootouders 35 jaar getrouwd.Zoon Aad schreef toen het volgende gedicht:'Begonnen is het bruidspaar zo,n 35 jaar gelee, en na al die jaren nog dik tevree.Pa is getrouwd en Ma is gelukkig, alleen het snurken van Nijs maakt Janny wat nukkig.Voor het prille bruidspaar was de weg niet simpel, het was oorlog en menigmaal fronste men een rimpel.Nijs verbleef in die dagen in Apeldoorne, terwijl Janny verwachtte haar eerstgeborene.Weldra echter was het met de stilte gedaan, want onze Maup verrijkte deze aardbol met haar bestaan.9 februari 1943 vond zij haar weg in de wieg, echter we zaten nog midden in de krieg.2 jaren nog en de oorlog schreed voorbij, de vrede kwam en het werd alras 15 mei.Zoon Arie kwam die dag om kwart over vier, op het sterrebeeld af van de stier.18 maanden later, het was alweer een blijde dag, 29 november 1946 maakte Nansie haar entree met een lach.Een wieg kon er in de Coornhertstraat niet meer in, dus al spoedig verhuisde het hele gezin.In de Kersenstraat volgde tenslotte op 22 oktober 1949 onze Kee en dat viel voor Janny en Nijs niet mee.Vier kinderen dat was voorwaar niet gering, doch in die dagen gold het een normaal gezin.De jaren vervlogen en inmiddels zijn allen op ree, het bruidspaar is thans weer met zijn twee.Tesamen voortkabbelend naar hun pensioen, in goede gezondheid en vele jaren dat wenst hun het hele legioen.'