22 april 2022

Nijs van den Bos werkte in de oorlog mogelijk in de Tima fabriek

Onze vader en grootvader Denijs van den Bos moet vanaf begin 1943 tewerk zijn gesteld door de bezetter in Apeldoorn.Hij was gehuisvest in het kosthuis van tante Riek en oom Jaap aan de Apeldoornse Elsweg.Een zijstraat van de Elsweg was de Fabriekstraat.Daar zou Nijs hebben gewerkt, waarschijnlijk in een vliegtuigmotorenfabriek, de Tricotfabriek of Timafabriek.Daar waren veel Leidenaars, onder wie ook een zekere Dries Kapaan.Nijs van den Bos ging eens in de week of veertien dagen naar Leiden met verlof om zijn vrouw Jansje van den Bos- Schaft op te zoekem.Op station Terminus in Apeldoorn was een groot restaurant waar altijd een bandje speelde.Apeldoorn werd op 17 april 1945 door de Canadezen bevrijd.Enschede, waar Nijs tegen het einde van de oorlog verbleef, werd op 1 april 1945 door de Engelsen bevrijd.