13 mei 2022

Het militaire verleden van Denijs van den Bos (1896-1966)

Voor wat betreft het militaire verleden van Denijs van den Bos(1896-1966) weten we inmiddels niet veel meer dan dat hij mogelijk aan het begin van de Eerste Wereldoorlog eerst nog als veldartillerist in dienst is geweest en dat hij later de overstap maakte naar de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.Omdat de Leidse militieregisters van na 1912 door de Stadhuisbrand van 1929 verloren zijn gegaan lopen we vast op de afwezigheid van concrete documentatie en harde gegevens daaromtrent.Precieze data en een staat van dienst van Denijs hebben we nog niet kunnen achterhalen.Bij de huwelijksvoltrekking van Nijs en Geertruida Nievaart op 24 oktober 1917 geeft hij op blikslager te zijn en er staat niets over een functie als militair in de huwelijksakte.Dat beroep van blikslager slaat op zijn werk bij Tieleman en Dros, de conservenfabriek waar hij Geertruida ook heeft leren kennen.Daar moet hij dus al gedurende een groot deel van het jaar 1917 gewerkt hebben.Wat we ook weten is dat hij in militair uniform getrouwd is in oktober 1917, er was dus ook toen nog een militaire connectie.