13 januari 2023

Jacques Bourdeauducq, stamvader van de familie Van den Bos

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we stellen dat Jacques Bourdeauducq de stamvader is van de Leidse familie Van den Bos.Hij moet in het begin van de 17e eeuw geboren zijn in Douchy (Doesij) nabij Valenciennes in Henegouwen.Dat hij Jacques of Jacob heette leiden we af uit het feit dat de eerste zoon van zijn zoon Pierre Jacob genoemd werd. Pierre krijgt in 1665 ook nog een zoon Pierre en mogelijk is grootvader Jacques of Jacob dan aanwezig bij de doop.Zo kunnen we ons voorstellen dat Jacques Bourdeauducq alias Jacob van den Bos avant la lettre de stamvader is van de familie Van den Bos.Stamvader Jacques reist dus in de loop van de 17e eeuw ook naar Leiden vanuit Henegouwen.Wie zijn vrouw was is onbekend.