10 mei 2023

Lentz, de man achter het persoonsbewijs

Niet lang geleden verscheen een boek over Lentz, de man achter het persoonsbewijs.Lentz was hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters en de bedenker van het beruchte persoonsbewijs,zo lezen we op de achterkant van het boek.Met zijn perfect geordende bevolkingsadministratie was hij de Duitse bezetter erg van dienst,zo lezen we verder.Lentz verdedigde zich na de oorlog door te zeggen dat hij slechts uitvoerder was geweest.Eigenlijk net als Eichmann.In de woorden van Hannah Arendt zou zijn kwaad ' banaal' zijn geweest: onnadenkend.Maar Lentz liet de bevolkingsadministratie bewust uitgroeien tot een instrument van het kwaad.Daarbij verrijkte hij zich ook nog eens.