11 december 2023

Beroepsstructuur in Leiden in het midden van de 18e eeuw

In het midden van de 18e eeuw was er in Leiden officieel geen sprake van kinderarbeid.De conjunctuur was slecht rond 1750.Arbeidskrachten vielen toen uit: eerst de kinderen, dan de vrouwen en pas in de laatste plaats de mannen.De weeshuizen zetten de kinderen niet langer in in de textielindustrie rond 1750.Het ligt derhalve dan ook niet voor de hand aan te nemen dat kinderen uit de familie Van den Bos rond deze tijd kinderarbeid hebben verricht.Daarvoor bestaat geen bewijs.