5 december 2023

De Leidse Jordaan

Een groot aantal van onze voorouders heeft in de 18e en 19e eeuw gewoond in de wevershuisjes in de Leidse Jordaan,zoals de wijk tussen de Zijlsingel en Nieuwe Rijn werd genoemd.Het heet nu Noord Rijnevest.Onze voorouders woonden er aan onder meer de Waardgracht,de Uiterstegracht en de Middelstegracht.De net niet identieke rijtjeshuizen stonden in lange stroken aan weerszijden van de vaak sterk verontreinigde grachten.Honderden wevershuizen werden in de 17e eeuw gebouwd voor de Leidenaren die in de textielindustrie werkzaam waren en veelal uit de Zuidelijke Nederlanden gevlucht waren voor de Spanjaard.Zo ook onze familie Bordoduijck.Ook onze voorouders waren in de textielindustrie werkzaam.De wevershuisjes bestonden veelal uit twee kamertjes.In de voorkamer stond het weefgetouw.Daar werd gewerkt.In de achterkamer was een stookplaats voor verwarming en koken.Hier werd gewoond.