17 januari 2024

De baantjes van Jansje Schaft

Nadat onze moeder en grootmoeder Jansje Schaft anderhalf jaar op de huishoudschool had gezeten, ging ze werken.Even voor de zomer kwam ze van die school.Ze dacht dat ze in die zomer - het moet aan het begin van de jaren 30 geweest zijn - lekker kon gaan zwemmen, maar niks hoor.Ze kon gaan werken in Oegstgeest, in de Jan de Wittstraat.Van 8 uur tot 5 uur was ze welkom.De man die daar woonde was reiziger in Droste flikken.Jansje kreeg fl.2,- per week en een kwartje zakgeld.Na daar een poosje te hebben gewerkt, kwam ze in het Plantsoen om te werken.Van 9 tot 12 voor een riksdaalder per week.Van half een tot zes uur werkte ze dan ook nog in de Sophiastraat.Daar kreeg ze ook een riksdaalder per week.Ze had dan bij elkaar twintig gulden per maand.Wel moest ze om de twee weken ook 's zondags in het Plantsoen werken.In november 1934 is ze bij prof. Keesom gaan werken.Hij was natuurkundige en woonde in de Wasstraat te Leiden, nabij de Zoeterwoudse singel.