12 januari 2024

De Leidse Canon

Afgelopen week heb ik De historische Canon van Leiden binnengekregen.Het boekje uit 2008 biedt een historisch overzicht van de geschiedenis van onze geboortestad Leiden.Die geschiedenis wordt in et werkje ingedeeld in een aantal tijdvakken: de voorstedelijke geschiedenis van 2000 voor Christus tot 1200 na Christus.Opkomst en eerste bloei van 1200 tot 1500.De periode van stagnatie en verval van 1500 tot 1574.De groei-en bloeiperiode van 1574 tot 1700.Een periode van stagnatie,verval en revolutie van 1700 tot 1813.De tijd van vernieuwing en schaalvergroting van 1813 tot 1970.En als laatste de periode van de metamorfose van 1970 tot heden.Al met al een zeer lezenswaardig overzichtswerkje voor wie in de Leidse geschiedenis geinteresseerd is.