23 februari 2024

De laatste levensdagen van Dirk Jacobus den Os (1881-1945)

Over de laatste levensdagen van Dirk Jacobus den Os, de broer van overgrootmoeder Lena den Os,zijn ons weinig concrete feiten bekend.Den Os moet begin februari 1945 in Bergen- Belsen zijn aangekomen.Volgens gegevens van het Rode Kruis is hij daar op 28 februari 1945 omgekomen.Dirk Jacobus kwam vanuit kamp Sachsenhausen of Oranienburg.In Sachsenhausen zou hij ondergebracht zijn geweest in de Heinkelfabrieken.Deze assemblage hallen werden voorheen gebruikt voor het samenstellen van vliegtuigen, maar werden in die tijd gebruikt om de nieuwe gevangenen in te herbergen.We schrijven dan 6 september 1944.Den Os zat op een van de 5 transporten die in februari 1945 vanuit Sachsenhausen naar Bergen-Belsen plaatsvonden.Hij arriveerde met de trein in Bergen.Het was nog acht kilometer lopen door bossen en heidegebied naa het concentratiekamp Bergen-Belsen.Gewapende bewakers met honden escorteerden hem.Hij kreeg een stukje stof op zijn kleding met een nieuw kampnummer.In januari 1945 zaten er zo'n 19.000 gevangenen in het kamp.Er heersten veel besmettelijke ziekten in het kamp,met name vlektyphus.Verder verminderden de rantsoenen.Op sommige dagen was er niets te eten en de watertoevoer stagneerde.Er waren in Bergen-Belsen geen gaskamers,maar in de twee maanden voor de bevrijding stierven er soms meer dan duizend mensen per dag,onder wie Dirk Jacobus den Os (26 september 1881-28 februari 1945)