5 maart 2024

Marietje was een beste meid!

Marietje was een beste meid,maar bang verschrikkelijk bang.Alleen in donker voor geen geld,al was het in de gang.Eens zei haar moeder,lieve kind, hier is een kaars mijn schat.Ga even naar de zolder toe en haal een turf of wat.Marietje klom de trappen op,met licht dorst zij wel gaan.Maar boven ging het kaarsje uit en bleef ze in donker staan.Twee stappen deed zij nog,maar oh toen viel iets op haar neer.Een spook, een spook, ach help, ach help, ik zie nooit mijn moesje meer.Haar moeder vloog de trappen op,maar denk niet dat zij jokt.Want het spook dat haar te pakken had,was maar een oude sok die van de lijn gevallen was.Pas brandde het kaarsje weer of lachend riep Marietje uit:Ik vrees nooit geen spoken meer!