16 september 2010

De jaren '40: Bezetting, politionele acties en inhuldiging van Juliana

De kleine en de grote geschiedenis grijpen in elkaar. Onze persoonlijke familiegeschiedenis verweef ik veelal met de grote nationale - of wereldgeschiedenis. Je kunt de geschiedenis namelijk zowel op macro- als op micro-niveau bestuderen. Grote en kleine gebeurtenissen vormen immers de totale geschiedenis? Het is maar hoe je naar de geschiedenis kijkt. Er zijn nu eenmaal altijd zowel overzichtsstudies als detailstudies, beide hebben een eigen intrinsieke waarde. Waren de jaren'30 de jaren van Colijn, Mussert en Louis Davids -de radio nam een hoge vlucht-, de jaren '40 werden grotendeels bepaald door de Duitse inval op 10 mei 1940. In 1940 kwam er aan het tijdperk een einde dat rond de Eerste Wereldoorlog was begonnen. De bezettingsjaren waren begonnen, er was distributie, mensen kregen te maken met schaarste en uiteindelijk met een Hongerwinter in 1944-1945. Ook de familie Van den Bos had ermee te maken. Na de oorlog waren er dan nog de politionele acties in 1947 en 1948, Koos van den Bos was ook als militair in Indie. In 1939 waren Jansje Schaft en Denijs van den Bos verloofd. Ze kregen voor hun verloving onder meer een schilderij dat na het overlijden van Anton Hoogervorst in augustus 2010 weer boven water kwam. Op 5 augustus 1942 trouwden onze grootouders. In februari 1943 werd oudste dochter Trudy geboren. Op 15 maart 1943 werden alle radiotoestellen verbeurd verklaard om het luisteren naar Radio Oranje tegen te gaan. In mei 1945, net na de bevrijding, werd zoon Arie geboren, gevolgd door Janny in november 1946 en Betty in oktober 1949. Gerbrandy was premier van 1940 tot 1945. Hij leidde de regering in ballingschap in Londen. Hij richtte zich op de totale ondergang van de krachten van het kwaad. Na de oorlog werd Schermerhorn premier. Hij was dat van 1945 tot 1946. Daarna kwam Beel van 1946 tot 1948 om te worden opgevolgd door Drees die van 1948 tot 1958 premier was. In 1948 gaat het jonge gezin Van den Bos in de Kersenstraat wonen. Juliana wordt koningin en een nieuwe toekomst ligt open. De gezellige, huiselijke jaren '50 heeft het gezin dan nog voor de boeg.