6 september 2010

De 'roaring twenties': Belgische kwestie,Vlootwet en gezantschap bij het Vaticaan

De jaren twintig of 'the roaring twenties' waren een tot de verbeelding sprekend decennium. In Duitsland stonden deze jaren bekend als 'Die goldenen Zwanziger', jaren waarin het culturele leven bloeide en er flink gefeest werd, al gold dat met name voor de jaren 1924-1929, begin jaren twintig ging Duitsland immer gebukt onder een gierende hyperinflatie en grote economische problemen? Charles Ruys de Beerenbrouck bleef Neerlands premier tot 1925. Colijn werd vervolgens voor de eerste maal premier in 1925. Hij bleef dat tot 1926 om te worden opgevolgd door De Geer. Deze was voor de eerste maal premier tussen 1926 en 1929. In 1923 viert Wilhelmina haar zilveren regeringsjubileum. Het gezin Van den Bos breidt zich uit en men verhuist naar een woning aan de Parkstraat. Na de geboorte van oudste zoon Denijs in maart 1918 worden aan het begin van de jaren twintig Annie, Suse en Truus geboren. Koos dient zich aan in 1925 en in 1929 volgt nog Jacques. Prof. Fasseur schrijft in zijn Wilhelmina-biografie:'De eerste naoorlogse jaren, tot 1921, waren een tijd van hoogconjunctuur. Daarna was tot circa 1925 een economische inzinking gevolgd. Een nieuwe economische opleving en tijd van voorspoed smoorden in de grote wereldcrisis. Verder in het boek schrijft hij: 'In de jaren '20 beheersten de Belgische kwestie, de Vlootwet, de sanering van de staatsfinancien en het gezantschap bij het Vaticaan de Nederlandse binnenlandse politiek.'